Ohio State 72 %
Nevada 70 %
Oklahoma State 70 %
Wisconsin 69 %
Texas A&M 67 %