NY Mets (MLB) 79 %
Cleveland (MLB) 76 %
Tampa Bay (NHL) 72 %
Minnesota (MLB) 72 %
Boston (MLB) 71 %